Her finner du ordlisten for deg som er usikker på begrepene rundt elbil og ladbare hybrider (plug-in hybrider).

3-fas

Se Fase

 

Ampere(A)

Ampere angir strømstyrken. I alle anlegg er det en maksimal strømstyrke som kan tas ut. Dette begrenses av ladestasjonen, eventuelt sikringen, og forhindrer at man tar ut mer strøm enn hva som er tilgjengelig. Derfor angis det en maksimal verdi for strømmen i et strømuttak eller ladepunkt.

 

CCS

CCS er en forkortelse for Combined Charging System. Denne løsningen for DC hurtiglading benyttes av europeisk og amerikansk bilindustri i de fleste nye elbiler på markedet. CCS kalles også for Combo, og navnet er beskrivende fordi kontakten på bilen kan brukes til både daglig AC lading og DC hurtiglading. De fleste nye modeller som kommer på markedet benytter CCS, og det er denne standarden som er på vei til å bli dominerende.

 

CHAdeMO

CHAdeMO er en DC hurtigladestandard. De fleste CHAdeMO ladestasjonene har en effekt på 50 kW. CHAdeMO støtter opp til 100 kW, og det jobbes med løsninger for 150 kW.

 

Fase/Fas

Et ladesystem kan enten være 1-fas eller 3-fas. Dette beskriver hvor mange ledere som benyttes til å overføre strømmen til bilen. Hvis 3-fas benyttes lades bilen tre ganger raskere ved samme amperstyrke (antall amper). Det vanligste er 1-fas lading og alle biler kan lade 1-fas.  Det er kun mulig å lade 3-fas på 400V el-anlegg. 3-fas lading krever også at både ladestasjon og bil er konstruert for dette.

 

Hjemmelader

En hjemmelader er en ladestasjon som du har fått installert i hjemmet ditt eller på hytten. Fjordkraft tilbyr hjemmeladere med rentefri nedbetaling. Finn den som passer ditt behov her.

 

Hurtiglading

Ved hurtiglading tilføres strøm raskere enn ved vanlig lading. Hurtiglading er lading med effekt på over 40 kW og er som oftest DC lading. Det finnes to standarder for DC hurtiglading: CCS og CHAdeMO. I tillegg har Tesla sin egen Supercharger. Det kan være lurt å merke seg at hurtiglading går tregere når det er kaldt enn når det er varmt.

 

Husholdningskontakt

Også kjent som en vanlig stikkontakt. Husholdningskontakten kalles også for Schuko og har tidligere vært den vanligste måten å lade en elbil på. Dette er kun tillatt om kontakten er oppgradert i henhold til gjeldende regelverk før 2. juni 2022. I ny utgivelse av NEK 400 er muligheten for å legge opp en standard stikkontakt som ladepunkt fjernet. 

 

Jordfeilvern

Et jordfeilvern er et elektrisk vern som beskytter mot farlige jordfeil i et elektrisk anlegg. Jordfeil kan enter være AC (vekselstrøm) eller DC (likestrøm). Normale laster i et elektrisk anlegg skaper kun AC jordfeil, men en elbil kan også skape DC jordfeil. For å ha full beskyttelse også mot DC jordfeil må en kurs som benyttes til elbillading ha jordfeilvern Type B. Ordinære jordfeilvern Type A kan ikke håndtere DC jordfeil.

 

Kapasitetsvurdering

Når en ladestasjon skal monteres hjemme må det gjøres en vurdering av hvor mye kapasitet som er tilgjengelig i boligens elektriske anlegg. Det samme må gjøres når et større ladeanlegg skal etableres i f.eks. et borettslag. Denne vurderingen er en kapasitetsvurdering.  

 

Kilowatt (kW)

Kilowatt uttrykker effekten som er en funksjon av å gange spenning (Volt) med strømstyrke (Ampere). Er det 3-fas ganges dette igjen med 3. Resultatet av dette er i Watt (W). For å komme til Kilowatt (kW) deler man effekten i Watt med 1000.

 

Kurs i sikringsskap

En elektrisk installasjon i f.eks. en bolig er delt opp i flere kurser. En kurs kan forsyne lys og stikkontakter i stuen, en annen går til komfyren. Hver kurs har sitt eget overlastvern (sikring) i sikringsskapet. Et ladepunkt for lading av elbil skal ha sin egen kurs.  

 

Ladekart

Et kart som viser hvor ladestasjonene befinner seg slik at du kan lade på farten. Du kan for eksempel bruke ladekartet til ladestasjoner.no eller laste ned Ladestasjoner-appen (App Store / Google Play), så vet du alltid hvor nærmeste ladepunkt befinner seg.

 

Ladepunkt

Ladepunkt er det punktet hvor en elektrisk bil tilkobles for å lade. Dette kan enten være en kontakt for tilkobling av en ladekabel eller en støpselet i enden av en fastmontert kabel på en ladestasjon. Ladepunktet bør sitte på en ladestasjon for å ivareta sikkerhet og brukervennlighet fullt ut, men det kan også være en ordinær kontakt.

 

Ladestasjon

En ladestasjon er en enhet som leverer elektrisk energi til et elektrisk kjøretøy. Det finnes både AC ladestasjoner som leverer vekselstrømmen fra nettet trygt videre til elbilen og DC ladestasjoner som også likerettet ladestrømmen. En ladestasjon kan ha et eller flere ladepunkt for tilkobling av elbil.

 

Likestrøm (DC)

For å lade hurtig må det benyttes en lader som likeretter ladestrømmen utenfor bilen, altså en hurtiglader som lager den likestrømmen batteriet skal ha. Dette er årsaken til at det lades på vekselsstrøm (AC) når effekten er lav, og ved hurtiglading på høy effekt - lades det med likestrøm (DC).

 

Litiumbatteri

I moderne elbiler brukes det stort sett litiumbatterier. Den store fordelen med den kjemiske sammensetningen av litiumbatterier, er at de har høy ladekapasitet og høy virkningsgrad.

 

Mode 1

Mode 1 vil si normal- eller saktelading fra vanlige stikkontakter som typen Schuko, som er vår vanlige husholdningskontakt i Norge, uten ytterligere sikkerhetstiltak. Dette er den minst sikre ladingen, og den krever at brukeren har oversikt over ladingen og de risikoene som kan oppstå.

 

Mode 2

Mode 2 er sakte lading eller nødlading. Ved Mode 2 lading benyttes det også standardkontakter, men det lades med en ladekabel som er semi-aktiv. Det vil si at ladekabelen har innebygde sikkerhetsfunksjoner som delvis håndterer de risikoene som kan oppstå ved lading. Ladekabelen med stikkontakt og “kladd” som følger med alle nye elbiler og plug-in hybrider er en Mode 2 ladekabel.

 

Mode 3

Mode 3 er normallading med fastmontert ladestasjon, og omfatter både sakte og hurtigere lading. Kontroll- og sikkerhetsfunksjonene under Mode 2 er da integrert i et dedikert ladeuttak for elbiler, også kjent som en ladestasjon. Mellom bilen og ladestasjonen går det en kommunikasjon som sikrer at bilen ikke trekker for mye strøm, og at det ikke settes spenning på hverken ladekabel eller bil hvis bilen ikke er klar for lading. Det er også andre sikkerhetsfunksjoner som sikrer at elbilen lades trygt.

 

Mode 4

Mode 4 er rett og slett hurtiglading av typen du finner i en hurtigladestasjon eller en Tesla Supercharger når du er ute på farten.

 

Les mer: Hva er Mode 1, 2, og 3?

 

Nødlading

Nødlading er lading i vanlig stikkontakt. Dette skal ikke gjøres jevnlig med mindre stikkontakten er oppgradert til gjeldende regelverk. Du kan lese mer om reglene rundt lading i stikkontakt her.

 

Les mer: Trygg lading av elbil 

 

Overlastvern

Overlastvern beskytter en elektrisk kurs mot overbelastning slik at utstyret ikke tar skade. Overlastvern kalles ofte sikring i dagligtale.   

 

Plug-in hybrid

Ladbar hybridbil. Ladeløsning og regelverk er det samme for plug-in hybrider som for rene elbiler.

 

Rekkevidde

Rekkevidden forteller deg hvor langt du kan kjøre på et fulladet batteri. Rekkevidden påvirkes av temperatur samt annen strømbruk i bilen (lys, varme, aircondition osv). Rekkevidden er kortere om vinteren når det er kaldt enn om sommeren når det er varmere.

 

Les mer: Lade elbil i kulden

 

Les mer: På langtur med elbil

 

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring er en erklæring som el-installatører skal gi kunden når en installasjon er ferdig. Samsvarserklæringen bekrefter at installasjonen er gjort i henhold til gjeldende regelverk.  

 

Semi-hurtiglading

Semi-hurtiglading er lading med effekt på over 20 kW. Det er vanligvis AC lading på Type 2 plugg. Det fins noen få DC semi-hurtigladestasjoner på standardene CCS og CHAdeMO.

 

Supercharger

Tesla sin DC hurtigladestandard.

 

Tre-fas

Se Fase

 

Type 1

Kontakt for elbillading utviklet i USA. Kontakten er derfor tilpasset det amerikanske strømnettet og har kun mulighet 1-fas lading. Denne kontakten har også vært brukt av flere bilmerker på det europeiske markedet frem til nå, men nye bilmodeller som lanseres vil framover ha Type 2 kontakt.   

 

Type 2

Kontakt for elbillading utviklet i Europa for det europeiske strømnettet. Type 2 kontakten er nå standard på biler som levers i Europa. I Norge og i store deler av Europa benyttes denne kontakten på alle ladestasjoner som ikke har fastmontert kabel. Med en Type 2 kontakten er det mulig å 3-fas lade på 400V ladeanlegg i tillegg til 1-fas lading på 230V ladeanlegg.  

 

Type 3

Type 3 kontakten er spesielt utviklet for å oppfylle krav til elektriske installasjoner i Sør-Europa og den kan være montert på ladestasjoner der. For lading på slike ladestasjoner vil det kreves en spesiell ladekabel med Type 3 kontakt i den enden som skal kobles til ladestasjonen. Type 3 kontakten er ikke benyttet i Norge eller våre naboland.

 

Vekselstrøm (AC)

Vanligvis er det vekselstrøm i alle stikkontakter. Siden batteriene i elbilen din lagrer likestrøm må laderen omforme vekselstrømmen til dette. Ellers må det være en likeretter på ladepunktet slik at likestrøm blir levert direkte fra kontakten til batteriene.

 

Volt (V)

Den elektriske spenningen i nettet uttrykkes i Volt (V). Jo høyere den er desto mer effekt får ladingen, og gir dermed også kortere ladetid.