Kontakter man bør kjenne til når man skal lade en elbil eller en plug-in hybrid.

I utgangspunktet er det én kontakt som skal brukes, hvis vi ser bort fra hurtiglading. Denne kontakten heter Type 2. For hurtiglading finnes det 2 standarder: CCS og CHAdeMO. I tillegg har Tesla sin egen løsning.


Type 2

Type 2 er elbilkontakten for Europa. Den er utviklet for det europeiske 400V strømnettet. I tillegg til pinner for ladestrøm og jord, har den signalpinner for kommunikasjon mellom ladestasjon og bil. Dette er for å øke sikkerheten ved billading og for forbedret brukervennlighet. Type 2 er for vekselstrøm (AC) med ladeeffekt fra 1,5kW og helt opptil 43 kW (såkalt AC hurtiglading).

Type 2 kontakten er standard i Europa og finnes derfor på mange biler på markedet i dag. Fremover vil de aller fleste nye elbil-modeller ha Type 2 kontakt.

Alle ladestasjoner som ikke har fast kabel har en Type 2 kontakt. Ved å bruke en Mode3-ladekabel som er tilpasset bilen kan både biler med Type 1 kontakt og Type 2 kontakt benytte den samme ladestasjonen. Ladekabelen for en bil med Type 1 kontakt har en ladekabel med Type 2 kontakt i den enden som skal inn i ladestasjonen. Den har en Type 1 kontakt i enden som skal inn i bilen. En bil med Type 2 kontakt skal benytte en ladekabel som har Type 2 i begge ender.

Type 1

Type 1 kontakten er utviklet for det Amerikanske markedet og den er tilpasset strømnettet der. Siden det ikke har vært et klart krav at biler i Europa skal leveres med den europeiske versjonen av elbil-kontakt Type 2, er det kommet en del biler på markedet med Type 1 kontakt.

Type 2 kontakten har to pinner for ladestrøm, en jord-pinne og de to sigalpinnene som må til for at bil og ladestasjon skal “snakke sammen”. For å sikre trygg og brukervennlig lading. Siden det kun er to pinner for ladestrøm er det ikke mulig å 3-fase lade biler med Type 1 kontakt. Den mulige ladeeffekten for denne kontakten spenner fra 1,5kW til 7,2kW, avhengig av laderen i bilen.

CCS

CCS, som er forkortelse for Combined Charging System, er løsningen for DC hurtiglading som benyttes av de fleste nye elbilene på markedet. CCS kalles også ofte for Combo, og navnet er beskrivende siden kontakten på bilen både kan brukes til den daglige AC ladingen og DC hurtiglading. Øvre del av kontakten er en Type 2 kontakt for AC lading. Nederst er det to pinner som tas i bruk ved DC hurtiglading.

Frem til nå har maksimal effekt på CCS vært 50kW, men nå settes det opp CCS ladestasjoner som kan levere 150kW og til og med 350kW. Dette vil muliggjøre ekstremt rask lading. Det betyr 300-400 km i løpet av et kvarter, og forutsetter at bilen kan ta imot dette.

Ladestasjoner med CCS har fast kabel som plugges inn i bilen. Disse ladestasjonen er ofte kombinert med CHAdeMO, men bare en av pluggene kan brukes om gangen. Dette kalles en multistandard hurtigladestasjon.

  

CHAdeMO

CHAdeMO er en annen DC hurtigladestandard som er utviklet i Japan av blant annet Nissan og Mitsubishi. Den baserer seg på JEVS (Japan Electric Vehicle Standard) G105. CHAdeMO kom på markedet før CCS og var den gang standard. Etterhvert som store deler av bilbransjen samlet seg om CCS har andelen biler med CHAdeMO blitt redusert. I dag har det aller fleste CHAdeMO ladestasjone en effekt på 50kW. CHAdeMO støtter i dag opp til 100kW og det jobbes med 150kW løsninger.

Ladestasjoner med CHAdeMO har fast kabel som plugges inn i bilen. Disse ladestasjonen er ofte kombinert med CCS, men bare en av pluggene kan brukes om gangen. Dette kalles multistandard hurtigladestasjon.

Husholdningskontakten

Den vanlige stikkontakten hjemme kan brukes til elbillading, men den må ha egen kurs som tilfredsstiller kravene i normen NEK400 fra 2018, hvis den skal brukes til regelmessig lading. Dette er ikke lenger mulig for nye installasjoner fra 2. juni 2022, men har du allerede en slik stikkontakt kan denne fortsatt benyttes. Les mer om lading og sikkerhet her 

Husholdningskontakten kalles også for schuko og har tidligere vært den vanligste måten å lade en elbil på. Selv om det i svært liten grad har blitt satt opp husholdningskontakter som nytt ladepunkt, finnes det fortsatt mange slike kontakter som kan benyttes til lading. I vårt ladekart er den betegnet som Schuko CEE 7/4 eller vanlig stikkontakt. Alle elbiler og plug-in hybrider leveres med ladekabel som gjør det mulig å lade på denne kontakten.

Til tross for at lading på husholdningskontakten er utbredt, både for hjemmelading og som offentlig ladepunkt, er den dårlig egnet for å takle den belastningen som den utsettes for ved lading. Det er også mange som tror at dette er den normale måte å lade en bil på, men det er en misforståelse som henger igjen fra den tiden vi ikke hadde andre og bedre alternativer.


Industrikontakter IEC 60309 3-pin og 5-pin

Dette er kontakter for vekselstrøm, akkurat som husholdningskontaktene, men langt mer robuste. De tåler dermed høyere strømmer over lenger tid. Industrikontaktene finnes i både 1-fase og 3-fase utførelse. Disse finnes på mange industriområder og på noen bensinstasjoner.

Industrikontakten er mer robust enn husholdningskontakten slik at den tåler raskere lading (høyere ladestrøm). Det er viktig å merke seg at heller ikke denne kontrakten tilbyr samme sikkerhet som en ladestasjon. Kontakten er best egnet for nødlading når andre bedre løsninger ikke er tilgjengelig. Skal den brukes til regelsmessig lading må den støtte kravene i normen NEK400. Det gjør denne typen kontakt svært sjelden, hvis de ikke er satt opp spesielt for elbillading.

Det har også vært brukt en del overganger fra disse kontaktene til husholdningskontakten for så å bruke Mode 2 ladekabelen til å lade bilen. Faren ved dette er at ladekabelen kan få en alt for stor sikring, som igjen gir stor sikkerhetsrisiko ved overbelastning og kortslutning. Dette anbefales ikke. 

Dette er en av flere ladekontakter dedikert for elbil, basert på den internasjonale standarden IEC 62196. Tar seg helt greit av lading med vekselstrøm (AC) også ved ladeeffekt opptil 19 kW, samt at det er signalpinner for kommunikasjon mellom bil og ladepunkt.

Denne blir ikke blir så vanlig på ladestasjonene. Derimot er det den vi har på mange av de nyere elbilene som har kommet på markedet. Altså plugg på ladekabelen og ladeinntaket i elbilen. Yazaki er produsenten som har levert siste designet av kontakten, firmanavnet brukes av og til som en populærbetegnelse.