Alt du trenger for å lade elbilen er en kontakt hjemme eller på jobb. I tillegg gir stadig flere hurtigladere et sikkerhetsnett for de som trenger raskt påfyll av strøm.

For lading av elbil utenfor hjemmet eller på reise finnes det en rekke muligheter. Både enkle AC ladepunkter for sakte lading og DC hurtiglading. Ved kjøp av elbil leveres den vanligvis med ladekabler for AC lading, og på DC hurtigladestasjonene sitter det fast en kabel man kan benytte. For hjemmelading bør det settes opp en egen hjemmeladestasjon, også kjent som en hjemmelader. Her ser vi på de vanligste måtene å lade på.


Ladestasjon hjemme i garasjen

For lading hjemme er den tryggeste og beste løsningen å installere en egen hjemmelader. I motsetning til å lade i en stikkontakt er hjemmeladeren en mye sikrere løsning som i tillegg gjør det mulig å lade med høyere effekt. Ladestasjonen har en kontakt som er dimensjonert for å levere høy strøm over tid, og den har innebygde sikkerhetsfunksjoner som håndterer alle risikoene som kan oppstå ved lading av en elbil eller en plug-in hybrid. 

Å installere en ladestasjon koster fra rundt 15.000,- for en ordinær installasjon. Prisen stiger hvis det er behov for ytterligere oppgraderinger i det elektriske anlegget. Dette er en kostnad man må være forberedt på når man går til anskaffelse av en bil som trenger lading. En ladestasjon er en trygg investering som kan benyttes i mange år fremover, selv om bilen byttes.


Vanlig stikkontakt

Til tross for at mange lader elbilen i vanlig stikkontakt med Mode2 kabelen som følger bilen, er dette en nødløsning som kun skal benyttes når andre ladeuttak tilpasset for elbil ikke finnes i nærheten. Kun til nødbruk, med andre ord. 

Regelmessig lading av elbil i en stikkontakt som er ment for andre formål (for eksempel i garasjen eller ute) er brudd på el-forskriftene i følge DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) fordi dette er å anse som en bruksendring. Tidligere kunne man oppgradere stikkontakten for elbillading i henhold til normen NEK 400 fra 2018, og har du en slik stikkontakt kan denne fortsatt benyttes til å lade elbilen.

Men i ny utgivelse av NEK 400 fra 2. juni 2022, er det ikke lenger lovlig for nye installasjoner. Muligheten for å legge opp en standard stikkontakt som ladepunkt er altså fjernet. Det betyr at vanlige stikkontakter og industrikontakter ikke lenger er alternativer for å lade bilen hjemme. For å lade hjemme på lovlig vis må du nå montere en ladestasjon.  Les mer om lading av elbil og sikkerhet

Lading i borettslag og sameier

I et borettslag eller sameie kan man vanligvis ikke sette opp ladestasjon i fellesgarasjen på egen hånd. Elbilforeningen samarbeider med OBOS og Oslo Kommune om en veileder for boligselskap som vil etablere ladestasjon for beboere med elbil.

I de fleste tilfeller er det fornuftig å benytte en rådgiver som har god kunnskap om elbillading for å utarbeide en utbyggingsplan for ladeanlegget. Det er viktig at planen utarbeides av noen som både har solid elektrofaglig kunnskap og som har god kunnskap om elbillading. Planen skal være så omfattende at den også sier noe om eventuell framtidig utvidelse av inntak samr etablering av laststyring og administrasjonssystem, selv om dette ikke er aktuelt i første omgang.


Lading på arbeidsplassen

Flere og flere arbeidsgivere tilbyr lading til ansatte og gjester. Også her bør det installeres gode ladestasjoner. Det kan være lurt å tenke på hvordan ladeanlegget kan utvides etter hvert som behovet øker, slik at investeringene med å tilrettelegge for lading er langsiktige.


Hurtiglading

På langtur trenger man noen ganger rask lading for å komme helt fram til bestemmelsesstedet. Da kan man bruke hurtiglading. Hurtigladestasjoner er elbilens svar på bensinstasjoner. Her kan batteriet på en vanlig elbil fylles i løpet av en halvtime i sommerhalvåret (det tar lenger tid når det er kaldt ute). Det finnes mange hundre hurtigladestasjoner i Norge, og stadig nye etableres. På vårt hurtigladekart kan du finne eksisterende og planlagte hurtigladere med driftsstatus og betalingsinformasjon. Dagens hurtigladestasjoner er på 50 kW, og dette gir en ladehastighet som tilsvarer over 50 km i løpet av et kvarter ved ideelle forhold. I tiden fremover vil det etableres ladestasjoner som kan levere 150 kW, og etter hvert også enkelte som kan levere 350 kW. Det betyr lading tilsvarende henholdsvis 150 km og 400 km i løpet av en time for de bilene som kan håndtere dette.