I ladestandarden er ladingen delt inn i modus kalt "mode", og dette beskriver blant annet graden av sikkerhetstiltak under ladingen.

Lademodus - MODE - sier kort fortalt noe om sikkerhet under lading. På engelsk er dette kalt charging modes, og betegnelsene er gitt av The International Electrotechnical Commission under standarden IEC 62196. Disse uttrykker sikkerhetsnivået og den tekniske utførelsen for ladingen.


Mode 1 - Benyttes ikke av moderne elbiler

Dette er den minst sikre ladingen, og den krever at brukeren har oversikt over ladingen og de risikofaktorene som kan spille inn. Moderne elbiler, med Type 1 eller Type 2  kontakt, benytter ikke denne lademodusen.

Mode 1 vil si normal- eller saktelading fra vanlige stikkontakter som typen Schuko, som er vår vanlige husholdningskontakt i Norge. Også industrikontakter (CEE) kan brukes, altså de runde blå eller røde kontaktene. Her kobles bilen direkte til strømnettet med en passiv kabel uten innebygde sikkerhetsfunksjoner.

I Norge omfatter dette lading på 230V 1-fase kontakt og 400V 3-fase kontakt med en ladestrøm på inntil 16A. Kontaktene og kabelen skal alltid være jordet.


Mode 2 - Sakte lading eller nødlading

Ved Mode 2 lading benyttes det også standard-kontakter, men det lades med en ladekabel som er semi-aktiv. Det vil si at ladekabelen har innebygde sikkerhetsfunksjoner som delvis håndterer de risikoene som kan oppstå ved lading. Ladekabelen med stikkontakt og “kladd” som følger med alle nye elbiler og plug-in hybrider er en Mode 2 ladekabel. Denne kalles ofte for nød-ladekabel og er ment å brukes når annen bedre ladeløsning ikke er tilgjengelig. Kabelen kan også brukes for regelmessig lading hvis kontakten som benyttes oppfyller kravene i Normen NEK400 fra 2018 (men er ikke lenger lovlig for nyinstallasjoner fra og med 2. juli 2022). Dette anbefales ikke som en fullgod løsning for regelmessig ladring. Her kan du lese om trygg lading av elbil. 

I Norge omfatter Mode 2 lading på 230V 1-fase kontakt og 400V 3-fase kontakt med en ladestrøm på inntil 32A. Kontaktene og kabelen skal alltid være jordet.


Mode 3 - Normallading med fastmontert ladestasjon

Mode 3 omfatter både sakte og hurtigere lading. Kontroll- og sikkerhetsfunksjonene under Mode 2 er da integrert i et dedikert ladeuttak for elbiler, også kjent som en ladestasjon. Mellom bilen og ladestasjonen er det en kommunikasjon som sikrer at bilen ikke trekker for mye strøm, og at det ikke settes spenning på hverken ladekabel eller bil før alt er klart.

Dette forutsetter bruk av dedikerte ladekontakter. På ladestasjonen, som ikke har fast kabel, skal det være Type 2 kontakt. På bilen er det Type 1 eller Type 2. Les mer om de to kontakttypene her .

Mode 3 muliggjør også smarthusløsninger hvis ladestasjonen er forberedt for dette. Da kan ladestrømmen heves og senkes avhengig av øvrig strømforbruk i huset. Ladingen kan også utsettes til den tiden på døgnet når strømmen er billigst.


Mode 4 - Hurtiglading

Dette er DC hurtiglading med spesiell ladeteknologi, som CCS (også kalt Combo) og CHAdeMO-løsningen. Laderen sitter da i ladestasjonen som har en likeretter som lager likestrøm (DC) som går direkte til batteriet. Det er kommunikasjon mellom elbil og ladepunkt for å kontrollere ladingen, og for å gi tilstrekkelig sikkerhet ved høye strømstyrker.