Hvor lang tid tar det å nødlade, hurtiglade eller semi-hurtiglade elbilen?

Ladekontaktene

Det finnes to standard ladekontakter: CCS og CHAdeMO. De fleste elbilene på markedet har CCS eller også kalt Combo ladekontakt. Tilnavnet er beskrivende fordi kontakten på bilen kan brukes både til daglig AC lading og til DC hurtiglading. Øverste del av kontakten er en Type 2 kontakt for AC lading, og på nederste del er det to pinner som brukes ved DC hurtiglading.

Både ladestasjoner med CCS og CHAdeMO har fast kabel som plugges inn i bilen. Ladestasjonene er ofte kombinert CCS og CHAdeMO, men bare en av pluggene kan brukes om gangen. Dette kalles for multistandard hurtigladestasjon. 


Hurtiglading

Hurtiglading er lading med effekt på over 40 kW og er som oftest DC lading. Det vil si at ladestasjonen lager ladestrømmen til batteriet. Laderen sitter i hurtigladestasjonen. Det finnes to standarder for DC hurtiglading: CCS og CHAdeMO. I tillegg har Tesla sin egen Supercharger. Her kan du lese mer om standard for hurtiglading.


Semi-hurtiglading

Semi-hurtiglading er lading med effekt på over 20 kW. Det er vanligvis AC lading på Type 2 plugg. Det fins noen få DC semi-hurtigladestasjoner på standardene CCS og CHAdeMO.

Ladetype og ladetid:

Type

Teknisk

Effekt

Ladetid 20kWh

Nødlading på
h
usholdningskontakt

230V/9A/1-fase

2,3 kW

ca 10 timer

Type 2 - 3,6kW

230V/16A/1-fase

3,5 kW

5-6 timer

Type 2 - 7,3kW

230V/32A/1-fase

7 kW

ca 3 time

Type 2 - 11kW

400V/16A/3-fase

11kW

ca 2 timer

Type 2 - 11kW

(Semihurtiglading)

400V/32A/3-fase

22 kW

ca 1 time

Semihurtigladsing DC

 

20kW

ca 1 time

Hurtigladepunkt AC

400V/63A/3-fase

43 kW

ca 30 minutter

Hurtigladepunkt DC

 

50 kW

ca 30 minutter

Hurtigladepunkt DC
Tesla

 

90 kW

ca 15 minutter

Ultrahurtiglading DC

 

150 kW

ca 10 minutter

Ladetiden er basert på at batteriene ikke når grensen hvor ladehastigheten faller (80-90%) og at batteriene er varme (sommer og/eller godt oppvarmet). Tidligere ble det oppgitt en generell ladetid, men nå oppgis den for 20kWh fordi batteristørrelsen og ladeegenskapene varierer mye mellom elbilene på markedet. 20kWh gir en rekkevidde på 100 og 200 km, avhengig av bil og kjørestil.


Strømmen

Kilowatt (kW) uttrykker effekten som er en funksjon av å gange spenning (Volt) med strømstyrke (Ampere) med antall faser.

Den elektriske spenningen i nettet uttrykkes i Volt (V). Jo høyere den er desto mer effekt får ladingen, og gir dermed kortere også ladetid. Spenningen er forholdsvis konstant, men kan variere litt avhengig av kvaliteten på det enkelte nett. I hovedsak er det to nivåer i Norge og Europa: 230V (typisk i hus i Norge) og 400V (industri og helt nye hus).

Norge har som et av få land i Europa en utfordring med at store deler (ca 70%) av strømnettet er 230V. Fordi Type 2 kontakten er utviklet for 400V nett, som er dominerende i Europa, er det ikke mulig å 3-fase lade på 230V nettet.

Ampere(A) angir strømstyrken. I alle anlegg er det en maksimal strømstyrke som kan tas ut. Dette begrenses av ladestasjonen, eventuelt sikringen, og forhindrer at man tar ut mer strøm enn hva som er tilgjengelig. Derfor angis det en maksimal verdi for strømmen i et strømuttak eller ladepunkt. Strømstyrken reguleres også av hvor mye laderen i bilen, likeretteren på ladestasjonen, eller batteriene er i stand til å ta imot. Derfor er det ikke alltid at angitt mulig Ampere er den reelle verdien.

Energien fra ladepunktet kan leveres som vekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC). Vanligvis er det vekselstrøm i alle stikkontakter. Siden batteriene lagrer likestrøm må laderen omforme vekselstrømmen til dette. Ellers må det være en likeretter på ladepunktet slik at likestrøm blir levert direkte fra kontakten til batteriene.

Det er laderen som omformer vekselstrømmen fra strømnettet til likestrømmen som skal inn på batteriet. I bilen er det begrenset med plass til en lader, og derfor har den relativt lav effekt. For å lade hurtig må det benyttes en lader som er utenfor bilen, en hurtiglader som lager den likestrømmen batteriet skal ha. Dette er årsaken til at det lades på vekselsstrøm (AC) når effekten er lav, og ved hurtiglading på høy effekt - lades det med likestrøm (DC).