I moderne elbiler brukes det stort sett litiumbatterier. Hva består de av og, hvordan fungerer de?

Den store fordelen med den kjemiske sammensetningen av litiumbatterier, er at de har høy ladekapasitet og høy virkningsgrad. Battericellene består av en positiv og en negativ elektrode, og en elektrolytt som gir litiumionene mulighet til å forflytte seg mellom elektrodene. De forflytter seg i den ene eller andre retningen, avhengig av om batteriet lades eller utlades. Når batteriet lades, dyttes positive litiumioner til den negative elektroden helt til det er fullt der. Da er batteriet å anse som fulladet.

Hvorfor kan man ikke hurtiglade helt opp til 100%?

Det fungerer fint å lade batteriene med høy effekt, når det er romslig med plass på elektroden hvor litiumionene skal flyttes over til. Men jo nærmere batteriene kommer til fulladet, jo trangere og vanskeligere blir det for litiumionene å finne en plass. Da trenger de mer tid for å frigjøre plass til ionene som er på vei over.

Temperaturens påvirkning på litiumbatterier

Litiumionene beveger seg saktere i elektrolytten når det er kaldt. Elektrokjemiske prosesser er følsomme for temperatur. Ved samme ladeeffekt vil cellespenningen kunne bli høyere enn ved mer ideelle temperaturer, og det kan ødelegge cellene. Konsekvensen er at ladeeffekten må reduseres. Batterikontroll-systemet i elbilen vil regulere dette, og gir beskjed til ladepunktet om å redusere strømstyrken. Her kan du lese mer om å lade elbil i kulden