Det finnes to standarder for hurtiglading: CCS og CHAdeMO. Ytelsen har frem til nå vært på inntil 50 kW. I tillegg har Tesla sin egen Supercharger-løsning som kan lade opp til 120 kW.

CCS

CCS er en forkortelse for Combined Charging System. Denne løsningen for DC hurtiglading benyttes av europeisk og amerikansk bilindustri i de fleste nye elbiler på markedet. CCS kalles også for Combo, og navnet er beskrivende fordi kontakten på bilen kan brukes til både daglig AC lading og DC hurtiglading. Øverste del av kontakten er en Type 2 kontakt for AC lading, og på nederste del er det to pinner som brukes ved DC hurtiglading.

Ladestasjoner med CCS har fast kabel som plugges inn i bilen. Disse ladestasjonene er ofte kombinert med CHAdeMO, men bare en av pluggene kan brukes om gangen. Dette kalles for multistandard hurtigladestasjon. Frem til nå har effekten vært begrenset til 50 kW, men lade-effekten er i endring. 

De første ladestasjonene på 150 kW justeres i slutten av 2017 til en tre-dobling av ladeeffekten. Elbilene som er solgt frem til nå klarer ikke å utnytte dette, men flere tyske bilprodusenter kommer på markedet med nye store elbiler som vil utnytte denne effekten. De nye elbilene vil dermed bli et godt alternativ til Tesla som har vært alene om å levere elbiler i dette segmentet.

Det kommer også 350kW CCS ladestasjoner i løpet av kort tid. Disse ladestasjonene er en videreutvikling av 150kW ladestasjonene, men med høyere ladespenning og enda høyere ladestrøm. Ladekabel og kontakt er væskekjølt for å tåle belastningen uten å bli for store, tunge og uhåndterlige. Porsche har vært pådriver for de raskeste CCS ladestasjonene. Deres helelektriske Mission-e kommer på markedet i løpet av 2019, og skal lade 400 km i løpet av 15 minutter med de superraske ladestasjonene. Da kan plutselig elbilen erobre Autobahn også.

VW, Audi, Porsche, BMW, Mercedes og Ford går nå sammen om å bygge ut et nettverk av superraske CCS ladestasjoner på 400 steder i Europa. Byggestart er i slutten av 2017, og alle ladestedene, som skal ha minst 4 ladestasjoner hver, skal være ferdig i løpet av 2019. I tillegg vil de andre leverandørene av ladetjenester også bygge ut disse raske ladestasjonene.


CHAdeMO

CHAdeMO er en annen DC hurtigladestandard, utviklet i Japan av blant annet Nissan og Mitsubishi. Den baserer seg på JEVS (Japan Electric Vehicle Standard) G105. De fleste CHAdeMO ladestasjonene har en effekt på 50 kW. CHAdeMO støtter opp til 100 kW, og det jobbes med løsninger for 150 kW.

Ladestasjoner med CHAdeMO har en fast kabel som plugges inn i bilen. Disse ladestasjonene er ofte kombinert med CCS, men bare en av pluggene kan brukes om gangen. Dette kalles for multistandard hurtigladestasjon.

Semi-hurtiglading er lading med effekt på over 20 kW. Det er vanligvis AC lading på Type 2 plugg. Det fins noen få DC semi-hurtigladestasjoner på standardene CCS og CHAdeMO.


CCS vs CHAdeMO

CHAdeMO kom på markedet før CCS, og var i 2011 den eneste hurtigladestandarden. Etterhvert som store deler av bilbransjen samlet seg om CCS ble andelen biler med CHAdeMO redusert. De tidlige elbilene som Nissan Leaf og trillingene, med Mitsubishi iMev hadde CHAdeMO ladeløsning. I slutten av 2013 kom VW e-Up på markedet med CCS hurtigladeløsning. Hurtilgladestasjonene, som fram til da kun hadde CHAdeMO, fikk også CCS. Siden da har bruk av CCS stadig økt.

De fleste nye modeller som kommer på markedet benytter CCS, og det er denne standarden som er på vei til å bli dominerende.