I ladestasjoner-appen har vi et felt som kalles «ladefart». Her er en forklaring på hvordan du skal forstå informasjonen om hastigheten på ladingen.

Tabellen forteller litt om hva du kan vente deg. Den anslåtte ladetiden avhenger av at elbilen kan utnytte ladepunktets tekniske makseffekt.

 

Type

Teknisk

Effekt

Ladefart i app

Husholdnings- kontakt

230V/10A/1-fase

2,3 kW

Normal 16A

Type 2 230V 16A

230V/16A/1-fase

3,6 kW

Type 2 16A

Type 2 230V 32A

230V/32A/1-fase

7,2 kW

Type 2 32A

Type 2 400V 16A

400V/16A/3-fase

11 kW

400V/16A/3-fase

Type 2 400V 32A

400V/32A/3-fase

22 kW

Semihurtig AC

Type 2 400V 633A

400V/63A/3-fase

43 kW

Hurtig AC

CHAdeMO 50kW DC

 

50kW

Hurtig DC

Combo 50kW DC

 

50kW

Hurtig DC

Energien fra ladepunktet kan leveres som vekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC). Strømnettet leverer vekselstrøm, så ladepunktet må ha en likeretter for å levere likestrøm direkte til batteriet i elbilen. Det er hva CHAdeMO, Combo og Tesla (semi)hurtiglading baserer seg på.

Den elektriske spenningen i nettet uttrykkes i Volt (V). Desto høyere den er, jo mer effekt får vi ved ladingen – og dermed blir ladetiden kortere. I Norge har de fleste husholdninger vi strømuttak med ca 230V. Næringsbygg og nyere boliger har 400V.

Ampere (A) angir strømstyrken. I alle elektriske anlegg skal det være sikringer som forhindrer at anlegget overbelastes. Derfor angis det en maksimal verdi for Ampere i et strømuttak/ladepunkt. Maksimalt uttak bør være 80-90 % av sikringens verdi. Ladestrømmen begrenses også av hvor mye strøm laderen i bilen, likeretteren på ladestasjonen eller batteriene er i stand til å ta imot. Derfor er det ikke alltid at angitt mulig Ampere, som er en nominell verdi – er den reelle verdien.

Kilowatt (kW) uttrykker effekten, som er en funksjon av spenning (Volt), strømstyrke (Ampere) og antall faser. Legger du tidsaspekt til effekten, får du den energimengden som overføres til deg – målt i kilowattimer (kWt).

Det er ikke bare ladefarten som bestemmer hvilke ladepunkt du kan bruke. Du må også ha riktig kontakt. Les mer om ulike kontakttyper