Norske vintre kan være kalde og slite på ladeutstyret ditt. Derfor er det viktig å behandle utstyret riktig slik at det varer lenge.

ABB har gode råd til hvordan ladeutstyret bør behandles.

  • Fjern snø og is fra ladeluken før den åpnes.
  • Pass på at det ikke er snø, is eller vann på kontaktflatene mellom pluggen og kontakten i bilen.
  • Kontaktflatene kan renses med en ren, tørr klut. Ikke bruk noen form for løsningsmidler, bensin, pulver e.l. Dette kan skade dem.
  • I kulden blir ladekabelen stivere og ikke så lett å bøye. De som setter opp en rask strømpumpe må passe på at det er god plass til kabelen, slik at den og pluggen ikke vrenges eller vris mer enn nødvendig for å settes i elbilen.

 Her kan du lese mer om å lade elbil i kulden