Hva slags hurtiglading får vi?

Ulike standarder og løsninger skal ikke bekymre oss for mye. Der får vi tro at bilindustrien vet sitt eget beste.

Industrien og myndighetene bør raskest mulig omforenes om den mest kostnadseffektive, brukervennlige, stabile og sikreste løsningen. Det er hva vi som forbrukere i markedet kan etterspørre.

Vi skiller mellom det vi idag kaller DC hurtiglading (likestrøm) og AC hurtiglading (vekselstrøm).

Ja takk, alle deler

I den usikre fasen vi er inne i, må vi politisk jobbe for at det framover gis et greit hurtigladetilbud til alle typer elbiler. Elbilene av nyere type som i dag har vært lengst på veien, er fra japansk bilindustri og bruker CHAdeMO-løsningen for DC (semi)hurtiglading. Bilene som kommer med fullt trøkk fra den tyske industrien må få muligheten til å hurtiglade med Combo-løsningen. Tesla har sin proprietære løsning for DC hurtiglading. Dessuten vil det være enkelte som ønsker hurtig AC-lading, bl.a. Renault Zoe og Tesla Model S. Kanskje ikke så mange bilmodeller som går for denne løsningen, men så er heller ikke investeringskostnaden så høy på ladestasjonen.

Strøm er det fram til ladepunktene. Derfor må industrien som lager ladestasjonsutstyr, sørge for at det går an å hente ut strømmen enten du har CHAdeMO eller Combo for DC hurtiglading, eller vil ha raskere AC-lading. Men til slutt blir en av DC-løsningene dominerende, det er det lite tvil om. Likevel, i disse usikre tider vil det aller beste være å sette opp utstyr som kan dekke alle løsninger. Vi tror industrien skal makte dette. Svære elektroprodusenter er ikke tjent med at framtidig usikkerhet i markedet forhindrer dem i å levere produkter idag. Det vil være et konkurransefortrinn å utnytte for den leverandøren som snarest kan tilby de mest fleksible og robuste ladesystemene for framtida. Men mer komplisert og dyrere blir det at laderne må være såkalt universelle eller multistandard.

Semihurtig mye av året

I Norge har vi starta med et hurtigladenettverk hvor makseffekten under gunstige temperaturforhold er opp til 50 kW, og ladetida 20-30 minutter for 0-80% påfyll av batteriene i de fleste elbiltypene. Nå varierer ladetida svært med varmen på batteriene. På kalde, norske vinterdager kan ladetida tredobles. Da er det mer semihurtig enn hurtig.

Semi - hurtig nok?

Tegn i tida tyder på at vi framover vil se mer av semihurtiglading. Langt lettere å tilpasse strømnettet, mye rimeligere, kan settes opp flere steder og i svært mange tilfeller raskt nok.

For «tid» er et spørsmål om hva vi alternativt kan bruke den til. Det kan være mer interessant å få fylt batteriene på en drøy 1 time mens du foretar deg noe annet (møte, kino, middag, shopping osv), enn å stå ved en dobbelt så hurtig lader uten å ha fornuftige ting å bruke tida på.

Alt har sin kostnad - for elbilisten

Hva vi kaller AC (semi)hurtiglading som krever mindre investering på hurtigladepunktet, men mer i bilen, har lavest kostnad for etablering. Investeringa kan være helt ned til en tidel av hva den er for DC hurtiglading. Vi vil tro at dette da kan være et godt alternativ når det kommer elbiler som mestrer denne løsningen. Tesla Model S med tvillinglader er et godt eksempel på dette. 

Dessuten, og det er et faktum, DC hurtiglading vil være nesten dobbelt så kostbart for elbilisten som DC semihurtiglading. Ja, regninga vil etterhvert komme til oss. Spørsmålet er om prisen da står i forhold til tjenesten.

Mer satsing på semihurtig lading øker også muligheten for å få langt flere ladepunkt på én ladestasjon. For det vil være begrensninger i tilgjengelig effekt på en lokasjon. Og mer som puttes i et ladepunkt, færre blir det totalt. Knapphet på ladeuttak på en stasjon, noe som vil skape kø, gjør at hele ladeopplevelsen blir alt annet enn rask.

Konklusjonen må bli at det er tida ladinga tar, hva du kan fylle ventinga med og økonomien, som til sjuende og sist vil avgjøre hvordan (semi)hurtigladeinfrastrukturen blir. Her får vi alle en lang læringsprosess gjennom de erfaringene som gjøres de neste par åra – med de mange tusen elbilene vi vil ha på lading.