Lading av elbil og sikkerhet

Hjemmet er et av de viktigste ladestedene. Derfor er det viktig at lading foregår på en trygg måte.

Norsk Elbilforening gir noen enkle tips for lading og sikkerhet:

1. Sjekk ladeledning for varme

Overbelastning vil over tid medføre at kontakten bli varmere og varmere til den rett å slett sier takk for seg. Ta derfor en egen sjekk ved å kjenne på støpsel og kontakt under lading med jevne mellomrom. Støpsel og stikkontakt skal normalt ikke bli mer enn såvidt lunken ved høy belastning.

2. Heng opp boksen på ladeledningen

For å redusere økt slitasje på klemmene i kontakten, oppfordres det til at «vorta» / boksen på ladeledningen ikke henger på kontakten, men avlastes med en krok.

3. Unngå bruk av skjøteledning

Det anbefaler ikke lading med skjøteledning eller adaptere som en permanent løsning, kun i spesielle tilfeller. Da er det viktig å sikre at utstyret er av riktig utførelse, at det ikke er skader og at det er dimensjonert for den ladestrømmen som benyttes. Eventuelle skjøteledninger bør være 2,5 mm², både av hensyn til varmgang og fordi spenningsfall i ledningen fører til dårligere ladning. Ved bruk av skjøteledning og adapter bør man berøringssjekke kontakten for varmgang 1-2 timer etter ladestart.

Hvis kabelsnelle benyttes, er det veldig viktig at hele kabelen trekkes ut av snellen før den benyttes selv om det ikke er behov for hele lengden. Gjenværende kabel på en kabelsnelle vil medføre varmegang ved så store strømmer som vi her snakker om.

4. Vurder hjemmeladeuttak

Har du behov for raskere lading enn hva 10A-ladeledning gir, bør du vurdere anskaffelse av et dedikert ladeuttak for elbil. Da får du samtidig en samsvarserklæring på ladekursen fra den godkjente installatøren for arbeidet.

Les mer om lading av elbil og sikkerhet på elbilforeningen.no