Ladefart

I ladestasjonsappen har vi et felt som kalles «ladefart». Her er en forklaring på hvordan du skal forstå denne informasjonen om hastigheten på ladinga.

En liten tabell som forklarer litt om hva du kan vente deg. Den anslåtte ladetida avhenger av at elbilen kan utnytte det som er den tekniske makseffekten.

Type Teknisk Effekt Ladetid 0-80% «Ladefart» i app
Husholdningskontakt 230V/10A/1fas 2,3 kW 6-8 timer Normal 16A
Dedikert normalladeuttak 230V/16A/1fas 3,5 kW 4-5 timer Normal 16A
Type 2 (nye elbilkontakten) 230V/32A/1fas 7 kW 2-2,5 timer Normal 32A
Type 2 eller industrikontakt 230V/32A/3fas 12 kW  1-1,5 time  32A/230V/3fas
Type 2 - semihurtig AC 400V/32A/3fas  22 kW  35-50 minutter  AC semihurtig
Semi-hurtigladepunkt DC 400V/32A/3fas 22 kW 35-50 minutter Semihurtig DC
Type 2 - hurtig AC  400V/63A/3fas  43 kW  20-30 minutter  63A/400V/3fas
Hurtigladepunkt DC  4-500V/100-125A  50 kW  20-30 minutter  Hurtig DC
Superlader Tesla 4-500V/250A 90-120 kW ca 1 time Hurtig DC

Energien fra ladepunktet kan leveres som vekselstrøm (AC) eller likestrøm (DC). Strømnettet leverer vekselstrøm, så ladepunktet må ha en likeretter for å levere likestrøm direkte til batterien i elbilen. Det er hva CHAdeMO, Combo og Tesla (semi)hurtiglading baserer seg på.

Den elektriske spenningen i nettet uttrykkes i Volt (V). Høyere den er, jo mer effekt får vi ved ladingen – og dermed kortere ladetid. I Norge har vi strømuttak med ca 230V (fleste husholdninger) og ca 400V (næringsbygg m.m.).

Ampere (A) angir strømstyrken. I alle anlegg reguleres den av sikringer som skal forhindre at du forsøker å ta ut mer strøm enn hva som er tilrådelig. Derfor angis det en maksimal verdi for Ampere i et strømuttak / ladepunkt. Strømstyrken reguleres også av hvor mye laderen i bilen, likeretteren på ladestasjonen eller batteriene er i stand til å ta imot. Derfor er det ikke alltid slik at det som angis som mulig Ampere, som er en nominell verdi – eller skal vi kalle det «opptil», er den reelle verdien.

Kilowatt (kW) uttrykker da effekten som er en funksjon av spenning (Volt), strømstyrke (Ampere) og antall faser. Legger du et tidsaspekt til effekten, får du den energimengden som overføres til deg – målt i kilowattimer (kWt).

Ladetida i tabellen er basert på den vanligste batteristørrelsen, som f.eks. Mitsubishi i-MiEV, Citroën C-ZERO, Peugeot iOn, BMW i3, VW e-up! og Nissan LEAF. Vi forutsetter da at batteriene er med topp kapasitet. Over tid taper de seg, da går ladingen «hurtigere» i betydning at det er mindre strøm som kan lagres. Hurtiglading forutsetter også gunstige temperaturer, verken svært varmt eller kaldt. Ladetida for Tesla superlader er basert på den største batteripakka, som er cirka fire ganger større enn for de andre elbilene.

Vi oppgir bare ladetid fra 0-80% fordi batteriene ikke tillater hurtiglading mot slutten av oppfyllingen. Men resten av regnestykket gjør du greit sjøl. Bare legg til ca 1-2 timer på toppen av tida ovenfor for å fylle batteriene helt opp. Ladingen går nemlig sakte på slutten – også for det som skal være «hurtig».

Vi kan trygt si at ladeinfrastrukturen i Norge – og dermed hva du finner i ladeappen vår – er dominert av det vi betegner som «Normal 16A». Men vi har ved inngangen til 2014 godt over hundre hurtigladepunkt, det forventes nær en fordobling i løpet av året. Samtidig vil det poppe opp mange AC ladepunkt med effekt 7-22 kW (semihurtig AC).

NB! I ladestasjonsdatabasen NOBIL som vi henter data fra til applikasjonen, skal det ikke være med ladepunkt som har mindre kapasitet enn det vi kaller «dedikert normalladeuttak» = 16A. Men mange biler har ladekabel (den med «klumpen») som ikke tillater mer enn ca 10A strømtrekk til tross for 16A-sikring. Dette av sikkerhetshensyn.

Det er ikke bare ladefarten som bestemmer hvilke ladepunkt du kan bruke. Du må også ha riktig kontakt, les mer om ulike kontakttyper her.