Hva er Mode 1, 2 og 3?

I ladestandarden er ladingen delt inn i modus, kalt Mode, og dette beskriver graden av sikkerhetstiltak mm.

Lademodus = sikkerhet. På engelsk kalt charging modes, betegnelser gitt av The International Electrotechnical Commission under standarden IEC 62196. Disse uttrykker sikkerhetsnivået og den tekniske utførelsen for ladingen.

Mode 1

Er normal- eller saktelading fra vanlige stikkontakter som typen Schuko som er vår vanlige husholdningskontakt i Norge. Også industrikontakter (CEE) kan brukes, de runde blå eller røde kontaktene. Her kobles bilen direkte til strømnettet med en passiv kabel, uten innebygde sikkerhetsfunksjoner.

I Norge omfatter dette lading på 230V 1-fas kontakt og 400V 3-fas kontakt, men en ladestrøm på inntil 16A. Kontaktene og kabelen skal alltid være jordet.

Dette er den minst sikre ladingen og krever at brukern har oversikt over ladingen og de risikofaktorene som kan spille inn. Moderne elbiler, med Type 1 eller Type 2  kontakt, benytter ikke denne lademodusen.

Mode 2

Ved Mode 2 lading benyttes det også standardkontakter, men det lades på med en ladekabel som er semi-aktiv. Det vil si at ladekabelen har innebygd sikkerhetsfunksjoner som delvis håndterer de risikoene som kan oppstå ved lading. Ladekabelen med stikkontakt og “kladd” som følger med alle nye elbiler og plug-in hybrider er en Mode 2 ladekabel. Denne kalles ofte for nødladekabel og er ment å brukes når annen bedre ladeløsning ikke er tilgjengelig. Kabelen kan også brukes for regelmessig lading hvis kontakten som benyttes oppfyller kravene i Normen (NEK400) for dette formålet. Les mer om dette her (link til Lading av elbil og sikkerhet - 3. Stikkontakt som permanent løsning)

I Norge omfatter Mode 2 lading på 230V 1-fas kontakt og 400V 3-fas kontakt, men en ladestrøm på inntil 32A. Kontaktene og kabelen skal alltid være jordet.

Mode 3

Dette omfatter både sakte og hurtigere lading. Kontroll- og sikkerhetsfunksjonene under Mode 2 er da integrert i et dedikert ladeuttak for elbiler, det vil si en ladestasjon. Mellom bilen og ladestasjonen er det en kommunikasjon som sikrer at bilen ikke trekker for mye strøm og at det ikke settes spenning på hverken ladekabel eller bil før alt er klart.

Dette forutsetter bruk av dedikerte ladekontakter. På ladestasjonen, som ikke har fast kabel, skal det være Type 2 kontakt. På bilen er det Type 1 eller Type 2. Les mer om de to kontakttypene her (link til Kontakttyper)

Mode 3 muliggjør også Smarthus-løsninger hvis ladestasjonen er forberedt for dette. Da kan ladestrømmen heves og senkes avhengig av andre laster i huset. Ladingen kan også utsettes til den tiden på døgnet når strømmen er billigst.

Mode 4

Dette er DC hurtiglading med spesiell ladeteknologi, som CCS (også kalt Combo) og. CHAdeMO-løsningen. Laderen sitter da i ladestasjonen som har en likeretter som lager likestrøm (DC) som batteriene vil ha. Det er kommunikasjon mellom elbil og ladepunkt for å kontrollere ladingen og gi tilstrekkelig sikkerhet ved høye strømstyrker.