Kode «mode»

Ladebransjen har sitt kodespråk. Her er en kort forklaring på det som kalles «mode».

Lademodus = sikkerhet. På engelsk kalt charging modes, betegnelser gitt av The International Electrotechnical Commission under standarden IEC 62196. Disse uttrykker sikkerhetsnivået for ladingen.

Mode 1

Hva vi kaller normal- eller saktelading fra vanlige stikkontakter som typen Schuko som er vår vanlige husholdningskontakt i Norge. Også industrikontakter, med typebetegnelse IEC 60309, kan brukes, de er som oftest blå eller røde. Tillater opptil 16A strømstyrke, spenning 240V for enfas og opptil 480V for trefas. Jordfeilbryter og overspenningsvern i el-anlegget påkrevet. Ingen sikkerhetsfunksjoner eller pilotsignal mellom elbil og el-anlegg.

Mode 2

Som mode 1 med ekstrautstyr i form av en kontrollenhet mellom elbil og stikkontakten for å øke sikkerhetsnivået. Vi kjenner den gjerne igjen som «klumpen» festa på ladekabelen. I følge standarden skal den ikke skal være lenger enn 30 cm fra stikkontakten. Dette er en kontrollenhet som sikrer overspenningsvern, kontroll av jordfeil, regulerer strømstyrken og gir pilotsignal mellom elbil og el-anlegg. Alt for å unngå elektrisk støt og gi trygg lading. Signalpinne i elbilen, men ikke i stikkontakten siden sikkerheten er ivaretatt av kontrollenheten som kan kutte strømmen. Tillater opptil 32A strømstyrke, spenning 240V for enfas og 480V for trefas.

Mode 3

Dette omfatter både sakte og hurtigere lading. Kontroll- og sikkerhetsfunksjonene under Mode 2 er da integrert i et dedikert ladeuttak for elbiler – kan også kalles EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment). Dessuten er det signalpinner for utveksling av kommunikasjon mellom strømnettet og elbilen slik at det ikke er strøm i kontakten uten signaler fra en elbil. Dette forutsetter bruk av spesielle ladeplugger som Type 2 (den nye elbilkontakten) som tas mer og mer i bruk også i Norge. Kommunikasjonsløsningen muliggjør også det vi kaller «smart grid», som er strøm tilbake til nettet fra elbilens batterier.

Mode 4

Dette er DC hurtiglading med spesiell ladeteknologi, f.eks. CHAdeMO-løsningen og etterhvert Combined Charging System. Laderen sitter i ladepunktet som har en likeretter av strømmen fra vekselstrøm (AC) slik det er i strømnettet, til likestrøm (DC) som batteriene vil ha. Det er kommunikasjon mellom elbil og ladepunkt for å kontrollere ladingen og gi tilstrekkelig sikkerhet ved høye strømstyrker.