Bruksanvisning for ladepunkt i Oslo

Gradvis har de begynt å poppe opp, og vi har merket en begynnende forvirring blant elbilistene. Her er en veiledning for hvordan du kan ta de nye ladestolpene i bruk.

Hver nye "Oslo-stolpe" av fabrikat Mennekes og som selges av Salto Ladstasjoner AS i Norge, har tilkobling for to elbiler. På hver side av stolpen finner du et display samt to stikkontakter: Type 2 (den nye elbilkontakten) og Schuko (husholdningskontakten vi er vant med).

For at du skal kunne bruke ladestolpen, det vil si at den er aktivert, skal det være et grønt lys på siden av stolpen. Intet lys eller rødt lys, betyr at det er en feil på ladepunktet og du må flytte deg til neste mulighet. Gi gjerne beskjed om feilen til Oslo kommune til døgnåpen vaktsentral 23 48 21 00.

To ulike kontakter å lade fra

For å kunne bruke den nye elbilkontakten, må du da ha ladekabel med Type 2 støpsel for å plugge inn. Det er bare å dytte den gjennom lokket som splitter seg når ladepunktet er aktivert riktig. Da gjennomfører du såkalt Mode 3 lading hvor sikkerhets- og kontrollfunksjoner inngår i ladepunktet. Fordelen ved å bruke denne kontakten er at du har noe raskere ladefart (opptil 16A for elbiler som har kraftig nok lader), kabelen låses automatisk fast til kontakten når lading starter, og du slipper den klønete klumpen på ladekabelen. Men du må da sørge for at du har en slik ladekabel. Framover bør den være standardutstyr på alle elbiler som leveres.

Med vanlig ladekabel kan du bruke Schukokontakten på samme måte som du er vant til på de gamle ladestolpene. Du må bare dytte inn lokket i overkant når ladepunktet er aktivert. NB! Vær flink og sørg for at "klumpen" på kabelen, den som er ca 30 cm fra støpselet, blir avlasta. Henger den fritt, risikerer du dårlig kontakt, varmgang og ødelagt utstyr. Det er en krok på stolpen som du kan bruke.

Det tar ikke lang tid å bli kjent med stolpen når du først treffer på den. Men begge kontaktene har lokk over. Disse kan du ikke åpne ved å bruke makt, men du må aktivere ladestolpen ved å bruke SMS eller RFID-kort.

SMS for å åpne ladekontakten

På hvert ladepunkt på stolpene står det et telefonnummer 59440063 du kan bruke for å sende en tekstmelding. Det er også oppført navnet på den enkelte kontakten, altså to forskjellige navn på hver stolpe siden det er separate ladeuttak på hver side. Du skal bare skrive kontaktnavnet i tekstmeldinga og sende den til oppgitt nummer.

Etter litt tid skal grønt lys slukkes og hvitt lys nede til venstre tennes, der er det et timeglass-symbol. Noen sekunder etter kommer det en liten lyd. Det betyr at lokkene er klare for å åpnes over stikkontakten du ønsker å bruke. Bare plugg inn og blått lys tennes på din side av ladestolpen.

Du får ingen bekreftelse pr SMS. Vær tålmodig, det kan godt gå ett minutt før du får respons, ikke minst avhengig av trafikken på mobilnettet og telefonoperatørene.

Aksepteres ikke beskjeden din, skal du få en feilmelding tilbake på SMS. Det kan da skyldes en feil med datatrafikken eller nettverket til ladestolpen. Sjøl har jeg fått type feilmeldinger som "Failed to start transaction" og "Failed to communicate with ChargePoint". Jaja, da er det bare å prøve på nytt samme sted, en annen stolpe eller forsøke RFID som beskrevet nedenfor. Jeg har også opplevd at kontakten ikke åpner seg, og heller ingen feilmelding kommer.

RFID for å åpne ladekontakten

Radiofrekvensidentifikasjon (RFID) er en liten brikke med antenner som gjør den i stand til å motta og svare på radiofrekvenssignaler fra en RFID-sender. Dette brukes i mange sammenhenger som i plastkort, nøkler, varesikring og masse annet. Det er flere standarder og løsninger. På de nye ladestolpene er det standarden Mifare Classic som støttes. Du risikerer derfor at flere av objektene du har med RFID ikke vil virke.

Bymiljøetaten har foreløpig bestemt at alle kort/brikker med rett standard skal gi tilgang til ladestolpene. Så langt har vi erfart at Ruterkortet, bysykkelkortet og flere ladekort (f.eks. Grønn Kontakt) fungerer utmerket. Her gjelder det å prøve seg fram med alt du har av muligheter. Meld gjerne fra i kommentarfeltet hva du har fått til å virke.

Du holder RFID-kortet tett inntil leseren, der det står RFID og symbol for radiobølger. Da skal lyset skifte fra grønt til hvitt timeglass, men NB! - hold fortsatt kortet foran leseren inntil du hører det lille klikket som betyr at kontaktene har åpna seg. Da har du litt tid til å plugge inn og få blått lys som viser at ladinga igangsettes.

Vissnok kan det ved første gangen et RFID-kort brukes, ta opptil ett minutt før det blir gjenkjent og godkjent.

Feil som oppstår

Så langt har det vært gjort noen erfaringer som kan være verdt å dele.

  • Vær tålmodig! Ved aktivering med RFID-kort skal du ikke fjerne det fra leseren når lyset skifter fra grønt til hvitt (timeglasset), men vente et par sekunder til du hører klikket som betyr at kontaktene har åpna seg.
  • Slett ikke alle RFID-kort virker. Skjer det ingenting, har du feil kort. Forsøk alt i lommene og lommeboka.
  • SMS-aktivering kan ta opptil ett minutt avhengig av mobilnettet. Igjen må du være tålmodig - kanskje mer enn du er forberedt på. Transaksjonen kan også bli avbrutt. Da skal du få en feilmelding og må prøve igjen.
  • Du får ikke løsna kabelen når du lader fra Type 2 kontakten. Det betyr at det fortsatt er spenning, det vil si lading. Da må du sørge for at ladinga først avsluttes på bilsiden, så kan du koble fra ladepunktet.

Vi håper og tror at funksjonaliteten vil bedre seg etter hvert. Så langt har utvilsomt RFID vært opplevd som langt raskere og mer stabilt enn SMS. Det tar ikke så lang tid å finne den metoden som du selv erfarer er sikrest og raskest.